Producenci
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA KLIENTÓW

I. Postanowienia ogólne

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorca: BOGUSŁAW MARUSZCZAK "BODEX" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO- USŁUGOWE, ul. Norwida 58, 58-309 Wałbrzych zwany dalej „Administratorem”.

2. Administrator prowadzi sklep internetowy pod adresem www: http://bodex-hurtownia-zabawek.pl/ zwaną dalej „Sklepem”.

3. W przypadku braku zgody na postanowienia niniejszej Polityki, prosimy o nieodwiedzanie strony internetowej naszego Sklepu.

4. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do potencjalnych Klientów i Kontrahentów, w tym do osób korzystających z formularza kontaktowego, sklepu internetowego.

II. Dane osobowe

1. Państwa dane osobowe pozyskane przez Administratora będą przetwarzane w celu:

a) udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy, to jest w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art.6 ust 1 lit. a i b RODO),

b) prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych (art.6 ust 1 lit. a RODO),

c) prowadzenia statutowej działalności tj. sprzedaży produktów w sklepie internetowym (art.6 ust 1 lit. b RODO),

d) prowadzenia obowiązku ewidencji sprzedaży wynikającego z prawa podatkowego (art.6 ust 1 lit. c RODO), e) ochrony prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art.6 ust 1 lit. f RODO).

2. Administrator oświadcza, że udostępnia dane osobowe następującym podmiotom:

a) podmiotom realizującym usługi kurierskie i Poczcie Polskiej, b) podmiotom realizującym obsługę podatkową Administratora oraz Urzędowi Skarbowemu,

c) podmiotom realizującym usługi hosting strony internetowej Sklepu oraz skrzynek email,

d) podmiotom realizującym obsługę informatyczną przedsiębiorstwa Administratora.

3. Dane osobowe przetwarzane będą przez następujące okresy:

a) w celu obsługi zapytania (punkt 1a) będą przechowywane przez okres trwania korespondencji (jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku od daty zakończenia korespondencji),

b) do celów marketingowych (punkt 1b) bezterminowo lub do momentu odwołania zgody,

c) do celów realizacji sprzedaży w sklepie internetowym (punkt 1c) do momentu wygaśnięcia okresu roszczeń gwarancyjnych i rękojmi wynikających z obowiązujących przepisów prawa,

d) do celów ewidencji sprzedaży (punkt 1d) przez okres 5 lat od zakończenia roku podatkowego w którym dokument sprzedaży został wystawiony,

e) z zastrzeżeniem, że Państwa dane osobowe mogą być przetwarzanie w okresie dłuższym niż podane powyżej w wypadku konieczności realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub osoby trzeciej (punkt 1e).

III. Pliki cookies

1. Korzystanie ze strony internetowej, w tym przeglądanie jego treści powoduje, że w pamięci urządzeń za pośrednictwem, których Kupujący dokonuje tych czynności zapisywane są tzw. pliki cookies tj pliki tekstowe (lub o podobnej funkcjonalności), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze strony internetowej sklepu.

2. Pliki cookies wykorzystywane są przez stronę internetową za zgodą Kupującego, przy czym zgoda ta może zostać wyrażona poprzez zaznaczenie zgody podczas wyświetlenia się na urządzeniu strony startowej internetowej wraz z odpowiednimi ustawieniami przeglądarki internetowej, z której korzysta Kupujący a która zezwala na zapis w pamięci urządzenia plików cookies.

3. Kupujący ma możliwość usuwania plików cookies po każdorazowym zakończeniu korzystania ze strony internetowej Sklepu, może również poprzez odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki internetowej ograniczyć lub całkowicie wyłączyć zapisywanie w pamięci urządzeń plików cookies.

4. Ograniczenia wprowadzone przez Kupującego w korzystaniu z plików cookies mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z pełnej funkcjonalności strony internetowej Sklepu, zwłaszcza w zakresie dot. plików cookies wskazanych w pkt. 5 punkty a i b.

5. Administrator nie korzysta z plików cookies do:

a) identyfikowania Kupujących,

b) ustalania ich tożsamości,

c) wpływania na funkcjonowanie urządzeń Kupujących.

6. Pliki cookies, zależnie od ich rodzaju, umożliwiają Administratorowi zwłaszcza:

a) zapewnienia bezpieczeństwa Kupującym podczas korzystania przez nich ze strony internetowej,

b) pozyskiwanie niezindywidualizowanych danych statystycznych dot. strony internetowej,

c) badania czy funkcjonalności strony internetowej spełniają oczekiwania Kupujących,

d) dostosowywanie treści strony internetowej do potrzeb Kupującego,

e) dostosowywanie funkcjonalności strony internetowej do potrzeb Kupującego,

f) zapamiętywania preferowanych przez Kupującego ustawień.

7. Administrator w toku świadczenia usług posługuje się:

a) plikami cookies o charakterze tymczasowym, które są usuwane po zakończeniu korzystania przez Kupującego ze strony internetowej Sklepu (zamknięcie strony),

b) plikami cookies o charakterze trwałym, które pozostając w pamięci urządzenia przez oznaczony czas i są stosowane za każdym korzystaniem przez Kupującego ze strony internetowej Sklepu.

8. Administrator stosuje następujące rodzaje plików cookies:

a) pliki cookies umożliwiające korzystanie przez Kupujących z funkcjonalności strony internetowej w szczególności zapewniając możliwość zalogowania się do niego (autoryzacja) i utrzymania sesji oraz zamawiania przez Kupujących produktów.

b) pliki cookies odpowiedzialne za bezpieczeństwo zakupów umożliwiające dokonywanie przez Kupujących bezpiecznych zamówień.

c) pliki cookies pozwalające na zapamiętywanie wybranych przez Kupujących indywidualnych ustawień strony internetowej Sklepu,

d) pliki cookies o charakterze użytkowym służące pozyskiwaniu przez Administratora danych statystycznych,

e) pliki cookies o charakterze reklamowym umożliwiające dostarczanie Kupującemu treści reklamowych dostosowanych do jego zainteresowań.

9. Google Analytics wykorzystuje technologię cookies w celu umożliwienia przeanalizowania przez Administratora źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Jeżeli Kupujący zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin na stronie Administratora chciałby je skasować, może to zrobić zgodnie z informacją znajdującą się w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

10. Google AdWords wykorzystuje technologię cookies w celu umożliwienia przez Administratora oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Jeżeli Kupujący nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajduje się w plikach pomocy przeglądarki internetowej. W przypadku zablokowania plików cookies Google Administrator nie może zagwarantować poprawnego działania strony internetowej.
Jeżeli Kupujacy zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin na stronie Administratora chciałby je skasować, może to zrobić zgodnie z informacją znajdującą się w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

11. Administrator umożliwia innym podmiotom wykorzystywanie mechanizmu cookies na swoich stronach. Są to m.in. podmioty udostępniające tzw. wtyczki społecznościowe, w szczególności serwis Facebook. Administrator umieszcza na stronach swojego serwisu przyciski Lubię to i Rekomenduj/Podziel się powiązane z serwisem Facebook. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku Lubię to lub rekomendując obraz bądź sekcje strony, Kupujący loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Facebook. Z zasadami tymi można zapoznać się http://pl-pl.facebook.com/help/cookies.

IV. Uprawnienia

1. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

2. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

3. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

5. W przypadku uzyskania przez Administratora informacji, o korzystaniu przez Klienta ze strony internetowej Sklepu niezgodnie z niniejszą Polityką, Administrator będzie upoważniony do przetwarzania danych osobowych Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

6. Możesz skontaktować się z Administratorem korzystając z adresu email: bodex@hurtownia-zabawek.com.pl.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl